24/5-2021 6 års fødselsdag

Hjertelig tillykke til

Dario, Vita, Amico, Gioia, Ti Amo og Casanova

med 6 års fødselsdagen.

Bella babes født 2015